''கொக்கைன் கண்கள்''

"ஒற்றை பார்வையிலேயே போதையூட்டும், 
கொக்கைன் கண்களடி உனக்கு...
ஆதலால் தான்.,
உன்னை பார்க்கும் பொழுது மட்டும்,
யான் மண்ணைப் பார்க்கிறேன்..."  

  
எண்ணமும் எழுத்தும் >>ஷதீஸ் பழனி<<
 

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.