"பம்பரக் கண்ணாலே..!"


பம்பரக் கண்கலோடி உனது..??
உன் பம்பரக் கயிற்றுப் பார்வையால்
எனை பக்குவமாய் சுழற்றிவிட்டாய்;
கிறுகிறுவென சுற்றி,
இன்று கிறுக்கனாய் நிற்கின்றேன்...Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.