"தூரத்துப்பச்சை"கண்மை,
உந்தன் கயளிடம் கண்டேன்..
அது என்னை கொன்றிடும்,
நன்ஜெனச்சென்றேன்..
பெண்ணே நீ,
அக்கரைபச்சையடி... 


எண்ணமும் எழுத்தும் >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.