"காலங்களில் அவள் கார்காலம்"

அது ஓர் மழைக்காலம்:
நான் அவளை முதன் முதலாய் பார்த்தது,
ஓர் அழகிய மழைக்காலம்...
அந்த மழையால்,
எந்தன் இதயமரம் துளிர்
விட்டது
ஓர் காதல் கிளை... 


இடையில் ஓர் வேனில்காலம்:
அது தளராமல்
சிதைத்தவன்,
சூரியச்
சாத்தானோ..??

இன்றைய மழை:
மண் வாசமெல்லாம்..
அவளது வாசமாய்,
எனது சுவாசமாய்,
அடி மனதில்.
இறந்த காதல் மீண்டும் முளைக்கிறது,
மழைக்கால காளானாய்...  


எண்ணமும் எழுத்தும் >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.