"இலையுதிர் காலம்"
பூக்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன,
எங்கெங்கு காணினும் பச்சை பசேல்.,
வசந்த காலமாம்...
என்செய்தாய் பெண்ணே..?
ஏனோ என் நெஞ்சில் மட்டும்-
இது இலையுதிர் காலமடி...


எண்ணமும் எழுத்தும் >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.