'நாட் ரீச்சபுல்' காதலி...


அழைத்துப் பார்த்தேன்...
உன் எண்ணிற்கு.,
'நாட் ரீச்சபுல்' என்று வந்தது...
அடி தேவதைப் பெண்ணே..!
எப்போதுமே,
நீ எனக்கு 'நாட் ரீச்சபுல்' தானா...??

எண்ணமும் எழுத்தும் >>தீஸ் பழனி<<

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.