உயிர்வளியாள்..


அவள்
என் வலியரியாள்...
இருப்பினும்,
அவள் தான் 

என் உயிர்வளியாள்.....

எண்ணமும் எழுத்தும் 
 >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.