"காதல் மழை"என் வானமே... 
என்றாவது ஒரு நாள்., 
என் மீது பொழிவாயா, 
காதல் மழையாக..? 


எண்ணமும் எழுத்தும் >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.