மாயையின் தோற்றம்.... உற்று நோக்கு ...

நமது பார்வை, பேச்சு, எண்ணம் இவையே நம்மை தீர்மானிக்கும்....
இவன் >>> ஷதீஸ் பழனி 

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.