கனவில் மட்டும் வந்துவிடடி...என் வாழ்கையில்...
 நீ,
இல்லாவிட்டாலும்
பரவாஇல்லை.
என் கனவில் மட்டும் வந்துவிடடி
மறுக்காமல்.., 


எண்ணம் & எழுத்து 
"ஷதீஸ் பழனி"

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.