"கவிதை மகள்"நான் -
உன் மனதில்
வேண்டாத துருவாகினேன்...
நீ  -
என் ஒவ்வொரு கவிதைக்கும்
கருவாகினாய்...
என் கவிதை மகளே..!
எண்ணமும் எழுத்தும் 
  >>தீஸ் பழனி<<

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.