"யுகங்களாகும் நொடிகள்"நெரிசல் மிகுந்த உன் இதயத் தெருக்களில்
பரிதாபமான ஓர் பாதசாரியாய் நான்;
நீ
'நில்' என்றாய் நிற்கிறேன்
...
என் காதலுக்கு
எப்பொழுது காட்டுவாய் பச்சை விளக்
கு..?
உன் மௌனத்தின்
ஒவ்வொரு நொடியும்
யுகங்களாகிறதடி...


எண்ணமும் எழுத்தும்
  >>தீஸ் பழனி<<

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.