"தனியன்"


கண்ணீரினால் ஓர் மாளிகை அமைத்து,
அதில்,
நான் மட்டும் தனியாய்;

உன்னை நினைத்து...


எண்ணமும் எழுத்தும் 
   >>தீஸ் பழனி<<

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.