"மழை செய்த பிழை"


என்னவள்
வரைந்த அரிசிமாக்கோலத்தை,
ஏனடி அ
ழி
த்துச்சென்றாய்..?
ரசனையில்லா மழைப்பெண்ணே... 

எண்ணமும் எழுத்தும்  
    >>தீஸ் பழனி<<

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.