"நிலவுக் காதலன்"


உலாவும் நிலவுப் பெண்ணே,
உன் மேல்
உரிமைகொள்ள
நினைத்ததென்தவறு
பௌர்ணமியாய் பல்லைக் காட்டிவிட்டு,
படிப்படியாய் மறைந்ததென்ன..??
ப்ச்சு...
அமாவாசை
ஆனதேன்னவோ நான் தானடி
நிலவுப் பெண்ணே...!

 எண்ணமும் எழுத்தும் 
     >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.